หน้าโต๊ะจักร (Table SF-Model)

หน้าโต๊ะจักรอย่างดีวัสดุ ไม้อัด

  • Material : Thai plywood

  • Top: Formica

  • Color: Polyurethane paint

  • Standard size: 550x1100 mm., 600x1200 mm. and customized size.

  • Standard thickness: 40mm. and 50mm.

  • 2016-03-23 21:18:13