ขาตั้งโต๊ะจักรรูปตัว H แบบมาตรฐาน (ST-HS-101)

H Type stand (ST-HS-101) ขาตั้งโต๊ะจักรแบบมาตรฐาน ปรับระดับไม่ได้

  • Material : Metal

  • Color: Powder Coating

  • Dimension: 450x860 mm. Adjustable height 690-730 mm

  • 2016-03-23 20:16:47