ขาตั้งโต๊ะจักรรูปตัว H แบบปรับระดับไม่ได้ (ST-HS-103)

ขาตั้งโต๊ะจักรรูปตัว H แบบระดับคงที่ (ST-HS-103)

  • Material : Metal

  • Color: Powder Coating

  • Dimension: 470x850 mm. Fixed height 730 mm.

  • 2016-03-23 20:08:39