ขาตั้งโต๊ะจักรรูปตัว T ขาตั้งยาง (ST-TS-101)

ขาตั้งโต๊ะจักรรูปตัว T (ST-TS-101) ขาตั้งยาง

  • Material : Metal

  • Color: Powder Coating

  • Dimension: 400x840 mm. Adjustable height 660-780 mm.

  • Features: Come with Rubber pads 

  • 2016-03-23 19:48:36