บริษัท ชุโน จำกัด

บริษัท ชุโน จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกิจการที่ประสบความสำเร็จในโครงการ SMEs สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ E-Commerce

บริษัท ชุโน จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในกิจการที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ SMEs สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ E-Commerce

บริษัท ชุโน จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในกิจการที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ SMEs สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ E-Commerce ที่จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยได้ผ่านการคัดเลือกจากกว่า 100 กิจการ และเข้าอบรมโครงการและมีการพัฒนาทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ เนื้อหาและการปรับปรุงการสื่อสารแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ

พร้อมกันนี้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก “นายใบน้อย สุวรรณชาตรี” รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในงานสรุปผลสำเร็จของโครงการ

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้อง C asean Auditorium ที่ C asean Rama IV ตึก ThaiBev Quarter ชั้น 3

ข่าว: https://m.mgronline.com/entertainment/detail/9630000072367

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Hello!

Login to your account