นโยบายการคืนเงิน/สินค้า Return and Refund Policy

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า (Return)

สินค้าที่ซื้อแล้ว หากสินค้าไม่ได้ชำรุดหรือ เกิดจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อจะไม่สามารถเปลี่ยน คืนเงินหรือคืนได้ทุกกรณี

หากสินค้ามีปัญหาทาง ลูกค้าสามารถส่งกลับคืนมา ทาง Chuno ยินดีส่งสินค้าใหม่ไปเปลี่ยนใหม่ให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Chuno สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติให้หรือไม่ให้เปลี่ยน หรือ คืนสินค้า

Chuno สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนเงิน (Refund)

หากสินค้ามีปัญหาทางยินดีทาง Chuno ยินดีคืนเงินตามช่องทางที่ทำการชำระเงินมาเช่น หากลูกค้าโอนเงินมา ทางเราจะโอนเงินคืนทางบัญชีธนาคาร หรือ ลูกค้าตัดผ่านบัตรเครดิตจะมีการคืนยอดผ่านบัตรเครดิตที่ทางลูกค้าได้ใช้งาน

นโยบายการยกเลิก

คำสั่งซื้อที่ทำการจัดส่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี หากต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้า สามารถแจ้งได้ก่อนการจัดส่งเท่านั้น