S__68272135

บริษัท ชุโน จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการคัดเลือก บริษัท ชุโน จำกัด ให้เข้าสู่กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายใต้กิจกรรม "Transform ธุรกิจ ติดอาวุธ SMEs ฝ่าวิกฤต Covid-19"


โดยร่วมออกบูธและพูดคุยถึงการจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่จำนวน 10 บริษัท ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา อีกทั้งทางบริษัทได้รับเกียรติคัดเลือกเป็นหนึ่งใน กิจการตัวอย่าง(Success Cases) อีกด้วย บริษัท ชุโน จำกัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบโอกาสในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตเองในประเทศไทย และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีคุณภาพออกมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้งานกันอย่างแน่นอนครับ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Hello!

Login to your account